Pizzaahju kasutusjuhend

Lugege kasutusjuhend enne pizzakiviahju kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend alles!

Jälgige palun kasutusjuhendis toodud ja muid ohutus– ning kasutusnõudeid!

Pizzakiviahju peamised ohutegurid on: lahtine tuli, kuumad suitsugaasid, kuumad pinnad ja mass (ca 550 kg).


HEA TEADA ENNE OSTMIST JA KASUTAMIST

Pizzakiviahi on mõeldud ainult välitingimustesse, kasutamiseks kuiva ja tuulevaikse ilmaga.
Pizzakiviahju ei või kasutada väliehitistes nagu suvemajad, varjualused, suveköögid jne.

Kasutage pizzakiviahju ainult tuulevaikse ilmaga ja jälgige, et tuule suund ei oleks kergestisüttivate materjalide ja/või esemete poole.
Ahju uks paigutatakse tuule suunaga allatuult.

Pizzakiviahju saab kasutada ainult tasasel pinnal ja peale kasutuskohale paigutamist tuleb alati fikseerida rattapidurid (surudes metallklapp tugevasti alla), lisaks võimalusel telliste vm. sarnasega, et vältida liikuma hakkamist. Pizzakiviahju saab teisaldada ainult siis, kui seda ei kasutata ja on täielikult maha jahtunud.  Ettevaatust pizzakiviahju liigutamisel kaldpindadel! Pizzakiviahju lükates tohib kinni hoida ainult selleks ettenähtud käepidemest.

Veenduge enne pinnase või aluse kandevõimes (pizzakiviahju mass ca 550 kg), et vältida läbivajumist. Vajadusel kasutage teisaldamisel massi hajutamiseks laudasid, vineerplaate vm. sarnast.

Pizzakiviahju kasutamise koht peab olema mittesüttival pinnasel või alusel, sellisel, mis on taimedest puhastatud ning põledes ei tohi see kujutada ohtu metsale, taimedele ja turbapinnasele.

Pizzakiviahju kasutamise koht peab olema vähemalt 5 meetri kaugusel hoonetest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist.

Pizzaahju kasutamisel kandke alati kuumuskindlaid kaitsekindaid, eriti ukse käepidemest hoides.

Ärge laske lapsi ega lemmikloomi pizzakiviahju lähedusse kui pizzakiviahi on kasutuses ega jätke neid järelvalveta pizzakiviahju lähedusse nii kasutamise kui hoiustamise ajal.

TULEOHUTUS

Tegemist on lahtise tulega ja seetõttu tuleb täita kõiki selle käitlemiseks kehtivaid reegleid.
Pizzakiviahju kütteks kasutage ainult kuiva lehtpuud, süütamiseks ei tohi kasutada süütevedelikke ega muid sarnaseid ained.
Hoidke alati pizzakiviahju kasutamisel tulekustusvahendid läheduses (tulekustuti, tuletõkke tekk, ämber veega vm).

Pizzakiviahju korpus, uks, ukse käepide, korsten jm. detailid võivad kasutamisel olla väga kuumad, samuti on kuum korstnast väljuv suits. Ahjuukse avades võivad kuumad põlemisgaasid välja tungida, seetõttu tuleb uks avada ettevaatlikult ja hoides ise turvalist vahemaad.


LADUSTAMINE JA HOIUSTAMINE

Pizzakiviahju alla tohib ladustada ainult raskesüttivast materjalist esemeid (nt metallist tööriistad), jättes minimaalselt vahe betoonist alusplaadiga 25 cm.

Enne teisaldamist või ladustamist laske pizzakiviahjul täielikult maha jahtuda, selleks võib kuluda üle 48 tunni.

KIVIPIZZAAHJU KASUTAMINE

Pizzakiviahi on mõeldud pizza, saia, leiva jt küpsetiste ning ahjuroogade küpsetamiseks.

Pizzakiviahju kasutamist alustage vihmakatte eemaldamisega ja paigaldage korsten.

Pizzakiviahju maksimaalne töötemperatuur on kuni 350°C, mille saavutamiseks tuleb ahju kütta umbes 1,5-2 tundi. Täpne aeg sõltub kasutatavast puidust, välistemperatuurist ja õhuniiskusest.

Kütmist alustada tasase tulega (u 75 – 100°C) u 30 min ning seejärel ca 1 – 1,5 h temperatuuril 250 – 350°C, lahtise siibriga.
Kui söed on valminud, suletakse siiber ~2/3 ulatuses, lükatakse söed ahju tagaseina äärde ja küpsetatakse kesksel põrandapinnal.
Temperatuuri saab reguleerida nii siibriga kui mõne peenema halu lisamisega sütele. Pizzakiviahju uks hoidke tule põlemise ajal suletuna.

Pizza küpsetamise optimaalne temperatuur on 300 – 330°C, ca 1,5 – 3 min.
Leiva ja saia küpsetamise optimaalne temperatuur on 200 – 210°C, ca 60 min.

Peale pizzakiviahju pikemat hoiustamist või väga niiskel perioodil kuivatage pizzakiviahju tasasel tulel (u 75 – 100°C) ca 1h ja siis alustada tavapärast kütmisprotsessi.

Pizzakiviahju maksimaalne ühekordne kütmisaeg on kuni 4h, peale seda tuleb ahjul lasta jahtuda õhu välistemperatuurini.

Kontrolli pizzakiviahju korrasolekut nii enne kasutamist kui kasutamise ajal, vajadusel parandage korpuse või telliste vahelised praod. Väliskesta praod (kuni 0,5 mm) on tingitud temperatuuri ja õhuniiskuse kõikumisest ja ei vähenda pizzakiviahju kasutusvõimalusi. Läbivate ja suuremate kui 0,5 mm pragudega pizzakiviahju kasutamine on keelatud.

Pizzakiviahju kustutamiseks lastakse tulel lõpuni põleda, segades aeg-ajalt süsi täielikuks põlemiseks ja lastes pizzakiviahjul jahtuda, hoides siiber lahti jahtumiseks ja suitsugaaside väljumiseks.

HOIUSTAMINE JA HOOLDUS

Eemaldage korsten ja paigaldage vihmakate alles peale põlemise täielikku lõppemist, söe ja tahma eemaldamist NING pizzakiviahju jahtumist õhutemperatuurini. NB – pizzakiviahi võib olla kuum väga kaua peale kasutamist.

Hoida pizzakiviahju kokkupuutest veega, samottkividest vooder on väga poorne ja vesi võib kahjustusi tekitada.

Talvisel ajal hoiustada pizzakiviahju võimalusel kuivas ruumis katte all.

Pizzakiviahju voodrit ei ole vaja seestpoolt puhastada, piisavalt kõrge temperatuuriga (ca 250-350°C) põleb see puhtaks.

Roostevabast terasest uks ja korsten on vajadusel puhastatavad sooja vee ja nuustikuga.

Häid maitseelamusi ning turvalist toimetamist!

Janek / Norsten OÜ